Lansman Toplantısı – Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı